website templates

open 5G

جامعه توسعه‌دهندگان آزاد ایران

5G is coming soon ...

انقلاب چهارم صنعتی در راه است

 داستان نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی با نسل‌های پیشین متفاوت است. به ما بپیوندید تا در تحول جهانی سهیم باشید. زمان آن رسیده است که در دنیا حرفی برای گقتن داشته باشیم

Mobirise
نقشه بزرگ اکوسیستم
نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی

ما بر این باوریم که به تنهایی نمی‌توان برای نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی حاضر گردید
مشارکت همگی لازم است

open 5g
یک مگاپروژه ملی متن باز است برای آن که بتواند مردم و کسب و کارهای دیجیتالی را برای ورود  نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی مهیا سازد. در این پروژه متن باز داوطلبان وظیفه توسعه بخشی از اکوسیستم به صورت آموزش، برنامه‌نویسی و خلق کسب و کارهای نوین بر عهده دارند

گروه چهارم: جامعه مدنی نسل پنجم

نسل پنجم جامعه مدنی

گروه سوم: محتوای دیجیتالی نسل پنجم

انقلابی در صنعت محتوا نیاز است

گروه دوم: توسعه معماری نسل پنجم

سازندگان تجهیزات نسل پنجم به کمک شما نیاز دارند

گروه اول: خدمات و  کسب و کارهای دیجیتال نسل پنجم

تبدیل کسب و کارهای دیجیتالی سنتی به نسل پنجم

آدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان
صندوق پستی 84156131

تماس با ما

+98 21 25917922 

ایمیل

info@open5g.ir